23 August 2019

Segern kan vi bara nå med att vakta och vakta

Välkomna till vernissage och samtal på Gerlesborgskonsthall kl 18.30.

I utställningen Segern kan vi bara nå med att vakta och vakta

av konstnären Ingela Johansson bearbetas dokument och berättelser kring den svenska miljörörelsen. Motståndet mot slutförvar av kärnbränsle på Kynnefjäll i närheten av Gerlesborg pågick i nästan 20 år och blev en livskraftig folklig rörelse. Berättelsen om ”Rädda Kynnefjäll” behandlas särskilt i utställningen.

Ingela Johansson knyter också an till den gemenskap som en gång flätades kring Gerlesborgsskolan och dess verksamma nätverk:

”Denna verksamhet är inte förgången i den mening att Johansson inkludera sig själv i de relationer som kvarstår. Relationer som vi här kan träda in i, och odla vidare. Jag vill påstå att Ingela Johansson gör vad filosofen och filmaren Trinh-T. Minh-ha skriver – hon intar en stämma som inte tillhör henne själv. Bara så förblir vi varandra nära, menar Trinh: då sammanfaller vi – ”men också på andra sidan kullen, eller i mitt ställe, kan du vara dig själv och vad jag just inte är”, skriver hon (min översättning). Just så kan vi lyssna, strax bredvid gränsen för vår egen existens – politiskt så väl som historiskt. Aktionsgruppen Rädda Kynnefjäll bildades enligt protokoll den 17 juli 1979 vid ett sammanträde i Tingshuset, Östad, Bullaren, men den vänskap som då knöts är inte ett historiskt fenomen – utan ett ytterst samtida.

Tid och rum är enligt Trinh inte något vi äger eller sparar, förlorar eller ger bort. För henne är scenen livet, ett rum som vi inte förhandlar med, men själva utgör i det affektiva framträdelserum som vi delar. Den moderna människan räknar samtidens minuter, men hur vet vi säkert att nuet är just här?.

Den 24 mars 1981 skriver Kynnefjällväktaren Maja Jansson att vi alla nog behöver varva ner och ”börja umgås med varandra på ett mer normalt sätt”:

”Ingen TV som måste sättas på, ingen radio på högsta volym och inget bekymmer om atomkraft och plutonium.”

Frida Sandström

Ingela Johanssons researchbaserade konstnärskap relaterar ofta till en specifik plats utifrån ett intresse för social historia och kollektivt minne. Hennes interdisciplinära arbetssätt kombinerar olika konstnärliga strategier och media.

PROGRAM:
16 juni – 6 augusti Guidade visningar
Guidade visningar av utställningen kl. 13 tis-sön. Fri entré!

16 juni Vernissage och samtal kl. 18.30
Välkomna till vernissagen av Segern kan vi bara nå genom att vakta och vakta.
Samtal mellan Olle Holmstrand, f.d. professor i teknisk geologi med historia i nätverken Nej till uranbrytning och Avfallskedjan, Eva Antonsson från Rädda Kynnefjäll, samt utställningens curator Karolina Pahlén.

30 juni Vaktstugan på Kynnefjäll kl.16.00
Besök i vaktstugan i Kynnefjäll där Eva Antonsson från Rädda Kynnefjäll visar vaktstugan och berättar om de 20 år som Kynnefjäll vaktades av lokalbefolkningen dag som natt. Vi bjuder på fika i stugan. För er som vill åka med bilkaravan eller vill samåka till vaktstugan möts vi upp vid bensinmacken i Dingle kl. 15.40.

1 augusti Samtal under arbete – vittnesseminarium kl. 18-20
Under 80- och 90-talet samlades årligen konstnärer, forskare, författare, konsthantverkare, kritiker, lärare, arkitekter, ingenjörer m.fl. i Gerlesborg under rubriken ”Samtal under arbete”. Motivet var att tankar och erfarenheter från alla håll skulle mötas, brytas och kanske föda nya idéer och samarbeten. Sammanhanget var på många sätt kopplat till miljörörelsen, ur mötena föddes t.ex. idén till projektet och utställningen Vindens Kraft 1986.

Grundtanken med vittneseminarier är att föra samman centrala aktörer från en viss tid och att låta dem minnas och berätta det som de själva var en del av i dialog med en moderator. Vi bjuder in personer som var aktiva i ”Samtal under arbete” till presentationer och samtal. Varmt välkomna att delta eller lyssna! Kl. 18-20.