25 January 2020

SAMTAL OM EXTRAKTIVISM

Foto: Lena Stenberg. Bilden är beskuren.

Göteborgs Konsthall

Utvinningen av mineraler, skogsbruk, olja, vattenkraft är i många länder en mycket viktig del av den nationella ekonomin, och definierar ekonomisk, social och kulturell infrastruktur. Begreppet extraktivism används för att beskriva detta förlopp.

Den här eftermiddagen kretsar kring personliga berättelser om extraktivism och den globala ekonomin, förstahandserfarenheter av gruvsamhällen och andra extraktionsindustrier, samt konstverk på temat. Vi visar filmer av konstnärerna Lena Stenberg, Siri Hermanssen respektive Ursula Biemann, och lyssnar till konstnärliga presentationer av konstnärerna Ingela Johansson och Mirna Ticona.

Dagen curateras av Jan-Erik Lundström, curator, kritiker, konsthistoriker och tidigare chef och konstnärlig ledare vid Samisk senter for samtidskunst och Bildmuseet.