24 April 2020

Kiruna Forever

Kiruna Forever, ArkDes
24 april - 31 augusti
I Kiruna pågår just nu Sveriges största stadsomvandling. Stadens centrum flyttas tre kilometer åt nordost för att inte rasa ner i gruvan runt vilken staden är uppbyggd. En tredjedel av Kirunas invånare måste flytta och flera kulturminnesmärkta byggnader rivs eller flyttas. Hur gör man för att flytta en stad?

Kiruna Forever undersöker den pågående flytten av Kiruna genom över 100 verk av arkitekter, stadsplanerare och konstnärer från regionen, Norden och övriga världen.

I utställningen Kiruna Forever möter du personerna och föremålen som berättar om Kirunas rafflande historia, från den första gruvdriften som inleddes på 1600-talet till Ralph Erskines banbrytande visioner för arktiska städer på 1960-talet. Från projektet att flytta Kirunas ikoniska kyrka från 1912 till de globala effekterna av världens största järnmalmsgruva.

Flytten av Kiruna ställer många relevanta frågor: hur föreställer sig invånarna sin stad under tiden av denna snabba omvandling? Var går gränsen för utvinnande av jordens resurser? Vad händer med invånarnas känsla för identitet och trygghet när deras hem rivs? Hur definierar vi värdet av vårat gemensamma kulturarv och dess bevarande när byggnader är i fara? Hur påverkas urfolket samernas traditionella näringar? För vilka tidsramar utformar vi våra städer?

Kiruna Forever är en utställning av ArkDes, Sveriges nationella centrum för Arkitektur och design, i samarbete med Kiruna kommun och Konstmuseet i Norr. Tillsammans med Konstmuseet i Norr har ArkDes beställt fem nya konstnärliga verk som tittar på Kirunas unika läge. Dessa kommer presenteras samtidigt både i Stockholm och i Kiruna under utställningsperioden.

Medverkande konstnärer: Britta Marakatt-Labba, Michiel van lersel, Iwan Baan, Anne Dessing Outi Pieski, Tomas Örn, Anja Örn, Fanny Carinasdotter, Ingela Johansson, Helmer Osslund, Carl Wilhelmsson, Nils Nilsson Skum med flera.

Utställningskurator: Carlos Mínguez Carrasco
Assisterande utställningskurator: Sujy Lee
Utställningsproducent: Johanna Fogel
Utställningsarkitekt: Pernilla Ohrstedt
Grafisk design: Magdalena Czarnecki