27 May 2023

Svart sol Havremagasinet

SVART SOL HAVREMAGASINET

27 MAJ – 24 SEPTEMBER

Utställningstiteln Svart sol associerar till det ljusfenomen som uppstår då stora täta fågelflockar flyger på kvälls- eller morgonhimlen och momentant förmörkar den ned- eller uppåtgående solen. Fenomenet blir en effektiv symbol för kollektivets kraft, för den styrka och potential som finns i gemensamma aktioner och samverkan. Svart sol för samman ett generöst urval av verk med gemensamma nämnare länkade till gemenskap, samverkan och en aldrig avslutad kamp för ett jämställt och hållbart samhälle.

Med lyhördhet och precision omfamnar och undersöker Johanssons konst samtida och historiska kollektiva rörelser: arbetar- och fackrörelsen, suffragetterna, kvinnorörelsen och nutida feminism, miljörörelsen och kampen för planetens framtid, inklusive verk som efterlyser människans ansvar för och respekt för det större kollektiv av levande varelser som befolkar denna planet. Utställningen omfattar tidigare arbeten som Silvertungan, om den stora gruvstrejken 1969-70 i Malmfälten, den flera decennier långa kampen Rädda Kynnefjäll där t ex Sara Lidman dyker upp och pratar om ”sam-vettet”, och verk som lyfter fram både den tidiga suffragettrörelsen och nuets kamp för jämställdhet. Och nya arbeten, som kan ses som craftivism eller hantverksaktivism, såsom textila collage och suffragetternas leksaker, med kraften att lyfta fram den vardagliga omsorgen, de små berättelserna, en slags brinnande energi som möjliggör den politiska kampen.

I den nyproducerade videon Searching for the Spiral söker konstnärens alter-ego Konstnärsmamman efter andlig mening och spirituell gemenskap i en värld och tid präglad av multipla existentiella, sociala och politiska kriser. Utställningen Svart Sol är ett kollektiv av röster som med dedikation, beslutsamhet, fantasi – som förmågan att se en annan värld – och uppfinningsrikedom vittnar om att det är möjligt att påverka, förändra och skapa nytt.

OM KONSTNÄREN

Ingela Johanssons arbete utforskar individuella och kollektiva erfarenheter av historieskrivning i förhållande till större strukturer och hegemonier: hur makt och självbestämmande artikuleras genom relationer och solidaritet. Hon fokuserar ofta på vittnesmål, talhandlingar, arkiv, berättande och materialitet i förhållande till officiella berättelser. Hon arbetar med berättande på ett sådant sätt att hon sprider berättelser som har en subversiv potential, vilket kan skapa sprickor i dominerande officiella berättelser. Hon ser snarare kraften i fragmentet, vilket är anledningen till att hon ofta arbetar med mikrohistorier.