Three histories, three circles, three horizons

Three Histories, Three Circles,
Three Horizons
Redaktörer: Ingela Johansson,
Christina Zetterlund

Three Histories, Three Circles, Three
Horizons är baserad på tre av Ingela
Johanssons filmmanuskript och uppsatser
som kommunicerar de metoder, perspektiv
och teman som finns i hennes konstnärliga
praktik. Boken introducerar verk
gjorda mellan 2010 och 2017, och återger
hur hon arbetar undersökande med arkiv,
läser igenom historier, går från närbilder
till vidvinklar och länkar geografier. Boken
har en icke-linjär struktur, med en spiralstrategi
för dess ämnen och historiografi
som skiftar från mikro till makroperspektiv.
Texter av: Charlotte Bydler, Cecilia Gelin,
Ingela Johansson, Olivia Plender
Hester Reeve, Christina Zetterlund.
Grafisk form: Rikard Heberling.

Beställ boken genom att maila mig på info@ingelajohansson.net

Uppge namn och adress så skickas boken per post.

Pris: 100kr + porto (Faktura skickas med boken)

Three Histories, Three Circles,
Three Horizons
Editors: Ingela Johansson,
Christina Zetterlund

Three Histories, Three Circles, Three
Horizons is based on three of Ingela
Johansson’s film manuscripts and essays,
communicating the methods, perspectives
and themes found in her artistic
practice. It introduces works made
between 2010 and 2017, examining how
she works in-depth at sites, re-reading
histories, moving from close-ups to wide
angles, and linking geographies. The book
has a non-linear structure, using a spiral
approach to its topics and historiography,
shifting from micro to macro perspectives.
With essays by: Charlotte Bydler, Cecilia
Gelin, Ingela Johansson, Olivia Plender
Hester Reeve, Christina Zetterlund.
Graghic design: Rikard Heberling.