Provins, Gemenskap som motstånd

Provins Nr 4/2019 Strejk

"Konstnären Ingela Johansson skriver i en essä om den resa hon gjort sedan hon började sitt forskningsarbete med boken Strejkkonsten: röster om kulturellt och politiskt arbete under och efter gruvstrejken 1969–70 (2013). Hon har följt flera proteströrelser på nära håll och slagits av att gemenskapen är en stor del av motståndets drivkraft. Hon skriver om hur erfarenheterna av att befinna sig i samma skeenden och dela en motståndshandling skapar den kollektiva gemenskapen och hur de kulturarbetare som solidariserade sig med gruvstrejken i Norrbottens malmfält starkt bidrog till en radikalisering av kulturlivet i Sverige under samma tid."

INNEHÅLL

David Väyrynen Oavsett vad dom gapar om får dom aldrig tillbaka samma folk som förut
Linda Evereus Stroken
Ingela Johansson Gemenskap som motstånd
Bo Lundmark Hör rösten av en som ropar i Kiruna
Felicia Mulinari Kampen om tiden
NUMRETS KONSTNÄR Gerd Aurell
The Graphic History Collective 1919 — A Graphic History of the Winnipeg General Strike
Mats Jonsson 1879
Elin Svahn Om Fiston Mwanza Mujila
Fiston Mwanza Mujila Ur Floden i magen
Rönn-Lisa Zakrisson Vi har inte glömt
Anna Sanvaresa Om Vi är ju ändå bara städerskor
Saga Gärde Ur filmen Ni ska se att jag har rätt
Anna Remmets Tystnad som stör